Skip to content

Urząd Miasta Tczew

Urząd Miasta Tczew realizuje inwestycję budowlaną polegająca na modernizacji i dostosowaniu budynku przy ul. 30 Stycznia 1 w Tczewie z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Miejskiego. Modernizowany budynek jest trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej 1.426,78 m2, kubaturze 10.816,00 m3. Budynek o konstrukcji tradycyjnej. Projekt zakłada podział istniejących pomieszczeń w celu uzyskania większej ilości samodzielnych pomieszczeń. Pomieszczenie auli pozostaje bez podziału. Na poszczególnych kondygnacjach zlokalizowano sanitariaty. W miejscu istniejącego wejścia zaprojektowano windę osobową. Na kondygnacji poddasza przewidziano wymianę istniejących okien połaciowych na większe oraz montaż dodatkowych okien połaciowych. Zaprojektowano zmiany w sposobie zagospodarowania działki. Budynek dostosowany zostanie do potrzeb administracyjnych i biurowych Urzędu Miejskiego w Tczewie.

Co należało do naszych zadań?

Do naszych zadań przy realizacji tego projektu należało zabezpieczenie ścian, przygotowanie gzymsów oraz innych detali architektonicznych pod prace tynkarskie, zgodnie z zaleceniem konserwatora zabytków. następnie wykonaliśmy kompleksowo prace tynkarskie wszystkich remontowanych pomieszczeń. Zostały położone tynki cementowo – wapienne lekkie oraz tynki gipsowe producenta Dolina Nidy. W miejscach szczególnych zastosowanie znalazły tynki cementowe renowacyjne CERESIT CR62 oraz CR61. W pomieszczeniach z zabytkowymi łukami został zastosowany tynk maszynowy gipsowy. Przebieg prac i efekt końcowy widać na załączonej dokumentacji fotograficznej z placu budowy.

Urząd miasta Tczew – tynkowanie nowej siedziby.

W celu podjęcia współpracy przy układaniu tynków maszynowych prosimy o kontakt telefoniczny, lub poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego obok.

Oceń stronę