Realizacje w 2015 roku

41 postów

Poniżej przedstawiamy dokumentacje fotograficzne niektórych realizacji tynkowania przeprowadzone przez naszą firmę w 2015 roku. W większości przypadków były to inwestycje wykonane w domach jednorodzinnych na terenie województwa pomorskiego. Do zadań często wykorzystywaliśmy posiadany agregat prądotwórczy. Uniezależnia to nas od dostarczenia zasilania do budynku. Do prac tynkarskich używano najczęściej tynku gipsowego lekkiego Beta producenta Dolina Nidy. W niektórych przypadkach w 2015 roku używaliśmy tynków cementowo – wapiennych z Doliny Nidy, oraz tynku Tysand. Podczas większych prac tynkarskich, takich jak tynkowanie magazynów, hal produkcyjnych, hal targowych, jesteśmy w stanie zaangażować większa liczbę ekip tynkarskich, aby w krótszym czasie wykonać powierzone nam zadanie.

Nasze realizacje: