Skip to content

Tynki gipsowe

Tynki gipsowe jednowarstwowe to najczęściej stosowane rozwiązanie wykonywane metodami mechanicznymi. Według szacunków tynki gipsowe układane w ten sposób stanowią około 70% całej ilości tynków wykonywanych na wszystkich budowach w kraju. Jest to możliwe dzięki producentom gotowych mieszanek tynkarskich. Producenci opracowali szereg receptur na wytwarzanie tynków nadających się do układania w sposób zmechanizowany, czyli maszynowo. Między innymi opracowano specjalny gips tynkarski (GTM) do wykonywania tynków wewnętrznych sposobem mechanicznym. Jest to gotowa sucha zaprawa tynkarska w postaci mieszanki naturalnego gipsu budowlanego, piasku wapiennego, wapna suchogaszonego oraz kilku dodatków poprawiających urabialność. Jest przeznaczona do wykonywania jednowarstwowych tynków wewnętrznych sposobem zmechanizowanym na podłożach z elementów ceramicznych, cegły wapienno-piaskowej, betonu zwykłego i komórkowego oraz na podłożach styropianowych i drewnopochodnych.

Tynki gipsowe

Gdzie można układać tynki gipsowe?

Zgodnie z wytycznymi podanymi przez wytwórców tynków gipsowych produkowane mieszanki są przeznaczone do stosowania wewnątrz pomieszczeń suchych. Również sprawdzają się w pomieszczeniach o wilgotności względnej nieprzekraczającej 70%. Mogą być również układane w kuchniach i łazienkach budynków mieszkalnych z ogrzewaniem centralnym, w których wilgotność czasowa dochodzi do 80% przez maksymalnie 10 godzin. Głównymi dostawcami tynków na nasze budowy są Dolina Nidy, Knauf i Tysand.

Zainteresowanych podjęciem współpracy dotyczącej położenia tynków zapraszamy do wypełnienia formularza znajdującego się z prawej strony lub o kontakt telefoniczny. Dysponujemy własnym agregatem prądotwórczym.

Umów termin tynkowania
Podaj swoje podstawowe dane kontaktowe, abyśmy mogli się skontaktować i umówić termin wykonania prac tynkarskich.