Skip to content

Knauf MP 75 Diamant

Knauf MP 75 Diamant jest jednowarstwowym tynkiem wewnętrznym przeznaczonym do nakładania maszynowego na większości powierzchni. W szczególności jest przeznaczony do stosowania przy tynkowaniu maszynowym pomieszczeń w budownictwie ogólnym, mieszkaniowym, hotelowym czy szpitalnym. Knauf MP 75 Diamant idealnie nadaje się do tynkowania powierzchni narażonych na szczególne obciążenia, które mogą wystąpić w budynkach użyteczności publicznej, w szkołach, czy na klatkach schodowych. Tynk układa się jednowarstwowo, natomiast w przypadku wystąpienia tak zwanych trudnych podłoży zaleca się zastosowanie odpowiedniego środka zwiększającego przyczepność tynku.

Knauf MP 75 Diamant

Podczas tynkowania sufitów należy zwrócić szczególna uwagę na maksymalną dopuszczalną wilgotność resztkową podłoża betonowego, która nie powinna przekraczać 3%, oraz na czystość powierzchni. Szczególnie na ewentualnie zalegający kurz lub na luźne cząstki wraz z olejami szalunkowymi. Przed rozpoczęciem prac tynkarskich zaleca się zagruntowanie powierzchni sufitowych odpowiednim preparatem gruntującym.

Tynk gipsowy Knauf MP 75 Diamant – podstawowe parametry techniczne:

  • średnia grubość tynku: 10 mm (minimum 8 mm);
  • ciężar nasypowy: 1 kg / l;
  • uziarnienie do 1,2 mm;
  • wydajność: 100,0 kg to około 105l;
  • ciężar objętościowy: 1000kg / m3;
  • wytrzymałość na ściskanie: >6,0 N/mm2;
  • wytrzymałość na rozciąganie: 2,5 N/mm2;
  • współczynnik przewodzenia ciepła: 0,47 W/mK.

Dokładne parametry techniczne są podane w karcie technicznej tynku Knauf MP 75 Diamant. W celu uzyskania dokładnych informacji dotyczących usług tynkowania maszynowego prosimy o kontakt telefoniczny lub o wypełnienie formularza poniżej. Przykładowe wykonanie usługi tynkiem Knauf MP 75 Diamant widoczne jest na stronie Tynki maszynowe Jastarnia.