Skip to content

Knauf MP 75 Diamant

Knauf MP 75 Diamant jest jednowarstwowym tynkiem wewnętrznym przeznaczonym do nakładania maszynowego na większości powierzchni. W szczególności stosuje się go przy tynkowaniu maszynowym pomieszczeń w budownictwie ogólnym, mieszkaniowym, hotelowym czy szpitalnym. Tynk gipsowy Knauf Diamant idealnie nadaje się do tynkowania powierzchni narażonych na szczególne obciążenia, które mogą wystąpić w budynkach użyteczności publicznej, w szkołach, czy na klatkach schodowych. Tynk układa się jednowarstwowo, natomiast w przypadku wystąpienia tak zwanych trudnych podłoży zaleca się zastosowanie odpowiedniego środka zwiększającego przyczepność tynku.

Knauf MP 75 Diamant

Podczas tynkowania sufitów należy zwrócić szczególna uwagę na maksymalną dopuszczalną wilgotność resztkową podłoża betonowego, która nie powinna przekraczać 3%, oraz na czystość powierzchni. Szczególnie na ewentualnie zalegający kurz lub na luźne cząstki wraz z olejami szalunkowymi. Przed rozpoczęciem prac tynkarskich zaleca się zagruntowanie powierzchni sufitowych odpowiednim preparatem gruntującym.

Tynk gipsowy Knauf MP 75 Diamant – podstawowe parametry techniczne:

  • średnia grubość tynku: 10 mm (minimum 8 mm);
  • ciężar nasypowy: 1 kg / l;
  • uziarnienie do 1,2 mm;
  • wydajność: 100,0 kg to około 105l;
  • ciężar objętościowy: 1000kg / m3;
  • wytrzymałość na ściskanie: >6,0 N/mm2;
  • wytrzymałość na rozciąganie: 2,5 N/mm2;
  • współczynnik przewodzenia ciepła: 0,47 W/mK.
Knauf MP 75 Diamant 05

Dokładne parametry techniczne są podane w karcie technicznej tynku Knauf MP 75 Diamant. W celu uzyskania dokładnych informacji dotyczących usług tynkowania maszynowego prosimy o kontakt telefoniczny lub o wypełnienie formularza poniżej. Przykładowe wykonanie usługi tynkiem Knauf widoczne jest na stronie Tynki maszynowe Jastarnia.