Skip to content

Tynk gipsowy Alfa

Tynk gipsowy Alfa Dolina Nidy to podstawowy produkt producenta z grupy ATLAS. Tynk przeznaczony jest do wykonywania TYNKÓW GIPSOWYCH na ścianach oraz na sufitach wewnętrznych, przy normalnej wilgotności powietrza. Tynk gipsowy ALFA może być stosowany na podłożach z elementów ceramicznych, cegły wapienno-piaskowej, cementu zwykłego i komórkowego oraz z płyt wiórowo-ceramicznych.

Tynk gipsowy Alfa – właściwości.

Tynk Gipsowy Alfa jest nowoczesną fabrycznie przygotowaną zaprawą na bazie gipsu syntetycznego, lekkich wypełniaczy mineralnych oraz dodatków chemicznych, co w połączeniu z maszynowym sposobem aplikacji zapewnia szybki postęp prac tynkarskich i obniżenie ich kosztu. Tynk charakteryzuje się lekką obróbką, wysoką wydajnością oraz bardzo dobrą wytrzymałością mechaniczną i przyczepnością. Dzięki temu powierzchnia uzyskanego tynku posiada jasny kolor, jest równa, gładka i odpowiednio twarda, a przez to bardziej odporna na czynniki związane z codzienną eksploatacją pomieszczeń. Stanowi doskonałe podłoże pod malowanie, tapetowanie i układanie okładzin ceramicznych. Zastosowanie Tynku Gipsowego Maszynowego Lekkiego Plus ALFA  zapewnia korzystny mikroklimat w pomieszczeniach, pozytywnie wpływający na zdrowie i samopoczucie człowieka. Warstwa tynku gipsowego charakteryzuje się również korzystnymi parametrami pod względem izolacyjności cieplnej, a uzyskana klasa A1 gwarantuje całkowitą odporność na ogień.

Tynk gipsowy Alfa Dolina Nidy

Podłoże przygotowane pod ten rodzaj tynku powinno być stabilne, suche, wolne od wykwitów i oczyszczone z zanieczyszczeń mogących osłabić przyczepność gipsu, a zwłaszcza z kurzu, brudu, olejów szalunkowych, tłuszczów, resztek powłok malarskich i środków antyadhezyjnych. Słabo związane części podłoża należy odkuć, a fragmenty osypliwe dodatkowo oczyścić. Podłoże powinno być odpowiednio wysezonowane, a jego wilgotność nie może przekraczać 3%. Podłoża bardzo chłonne i porowate (beton komórkowy, cegła wapienno-piaskowa oraz ceramiczna) należy zagruntować  preparatem gruntującym, np. Euro-Grunt. Podłoża gładkie lub o niewielkiej chłonności (betonowe) zagruntować preparatem gruntującym Inter-Grunt. Wszystkie elementy stalowe mogące bezpośrednio stykać się z tynkiem powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Nie należy tynkować podłoży przemrożonych.

Może zainteresuje Cię:  Dolina Nidy Tynk na zewnątrz

Nakładanie tynku gipsowego Alfa.

Przygotowany tynk maszynowy Alfa nakłada się na uprzednio przygotowane podłoże za pomocą agregatów tynkarskich. Masę tynkarską o konsystencji plastycznej natryskuje się na podłoże pasami poziomymi zaczynając od góry. Należy zwrócić uwagę na to, aby grubość warstwy tynku wynosiła co najmniej 8 mm w przypadku ścian i maksymalnie odpowiednio 15 mm na stropie i 30 mm na ścianach. Proces tynkowania należy kontynuować bez przerw trwających dłużej niż 20 min. W przypadku wystąpienia przerwy dłuższej zarówno agregat, węże i inne użyte narzędzia należy wyczyścić z zaprawy tynkarskiej. Czas wysychania tynku zależy od grubości tynku, temperatury i wilgotności w pomieszczeniu. Przyjmuje się że tynk o grubości 15 mm, w prawidłowo wentylowanym pomieszczeniu i temperaturze powyżej 15°C wysycha około 14 dni. Przed rozpoczęciem dalszych prac okładzinowych powierzchnia tynku musi być odpowiednio sucha.

Dolina Nidy tynk Alfa: karta charakterystyki – pobierz pdf.

W przypadku chęci uzyskania większej ilości informacji oraz chęci otrzymania oferty dotyczącej tynkowania Twojego domu prosimy o kontakt telefoniczny lub o wypełnienie formularza umieszczonego z prawej strony.

Oceń realizację
Umów termin tynkowania
Podaj swoje podstawowe dane kontaktowe, abyśmy mogli się skontaktować i umówić termin wykonania prac tynkarskich.