Skip to content

Tynk gipsowy Zeta

Tynk gipsowy Zeta jest najnowszym produktem z Doliny Nidy. Tynk przeznaczony jest do wykonywania wewnętrznych jednowarstwowych tynków gipsowych w budynkach użyteczności publicznej, hotelach, szpitalach, szkołach oraz w budownictwie mieszkaniowym. Może być nanoszony na ścianach i sufitach, w pomieszczeniach o normalnej wilgotności powietrza, również w kuchniach i łazienkach. Zasadniczo tynk gipsowy Zeta stosuje się na podłożach z elementów ceramicznych, cegły wapienno-piaskowej, z betonu zwykłego i komórkowego po odpowiednim przygotowaniu podłoża.

Zastosowanie tynku Zeta.

Tynk gipsowy Zeta jest nowoczesną fabrycznie przygotowaną zaprawą na bazie gipsu syntetycznego, wypełniaczy mineralnych oraz dodatków chemicznych. Wysoka zawartość spoiwa oraz odpowiednio dobrane kruszywo sprawia że gotowa wyprawa tynkarska ma bardzo korzystne parametry użytkowe. Przede wszystkim zwiększoną twardość powierzchni oraz bardzo wysoką wytrzymałość mechaniczną. Dzięki temu doskonale nadaje się do wykonywania tynków w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia podczas eksploatacji. W szczególności w budynkach użyteczności publicznej, hotelach, szkołach oraz na korytarzach i klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych.

Tynk gipsowy Zeta stanowi doskonałe podłoże pod układanie okładzin ceramicznych oraz malowanie i tapetowanie. Zastosowanie tynku ZETA zapewnia korzystny mikroklimat w pomieszczeniach, pozytywnie wpływający na zdrowie i samopoczucie człowieka. Warstwa tynku charakteryzuje się również korzystnymi parametrami pod względem izolacyjności cieplnej a uzyskana klasa A1 gwarantuje całkowitą odporność na ogień.

Przygotowanie podłoża przed tynkowaniem.

Przed położeniem tynku należy odpowiednio przygotować podłoże. Powinno ono być stabilne, suche, wolne od wykwitów i oczyszczone z zanieczyszczeń mogących osłabić przyczepność gipsu, a zwłaszcza kurzu, wolnych cząstek, olejów szalunkowych, tłuszczów, resztek powłok malarskich i środków antyadhezyjnych. Podłoże powinno być odpowiednio wysezonowane, a jego wilgotność nie może przekraczać 3%. Podłoża bardzo chłonne i porowate (beton komórkowy, cegła wapienno-piaskowa oraz ceramiczna) należy zagruntować jednym z preparatów gruntujących serii EURO-GRUNT. Podłoża gładkie lub o niewielkiej chłonności (betonowe) zagruntować preparatem gruntującym INTER-GRUNT.

Wszystkie elementy stalowe mogące bezpośrednio stykać się z tynkiem powinno się zabezpieczyć antykorozyjnie. Nie należy tynkować podłoży przemrożonych. Tynk gipsowy MASZYNOWY ZETA przygotowuje się do użycia i nakłada za pomocą agregatów tynkarskich. Masę tynkarską o plastycznej konsystencji natryskuje się na podłoże poziomymi pasami zachodzącymi na siebie w kierunku z góry na dół.

Tynk gipsowy Zeta

Sposób nakładania.

Zaleca się zachowanie grubości tynku minimum 8 mm na ścianach i sufitach oraz maksimum 15 mm na stropie i 30 mm na ścianach. Przerwy w narzucaniu masy mogą trwać maksymalnie do 20 min. Przy dłuższych przestojach agregat, narzędzia i węże należy opróżnić i wyczyścić. Zaprawę wyrównuje się następnie za pomocą łaty typu H, a po upływie 80÷120 minut za pomocą łaty trapezowej. W końcowej fazie obróbki tynk należy zwilżyć wodą w postaci mgły i zatrzeć pacą gąbkową celem „wyciągnięcia” na powierzchnię mleczka. Po jego zmatowieniu powierzchnię tynku wygładzić za pomocą szpachli długiej.

Uwaga! Tynki, na których planowane jest przyklejenie płytek ceramicznych, pozostawia się zatarte pacą gąbkową „na ostro”. W okresie pierwszej doby od nałożenia tynku gipsowego, nie należy narażać go na przeciągi i bezpośrednie nasłonecznienie. Po tym czasie zalecane jest intensywne wentylowanie pomieszczeń, co znacznie ułatwi wysychanie tynku. Szczegółowe informacje na temat przygotowania podłoża oraz wykonywania tynków dostępne u producenta. Czas wysychania zależy od grubości tynku, temperatury i wilgotności w pomieszczeniu.

Przyjmuje się że tynk o grubości 15 mm, w prawidłowo wentylowanym pomieszczeniu i temperaturze powyżej 15 oC wysycha około 21 dni. Przed rozpoczęciem dalszych prac okładzinowych, lub malowania powierzchnia tynku musi być odpowiednio sucha.

Tynk gipsowy Zeta – dokumentacja produktu:

5/5 - (1 vote)