Skip to content

Dolina Nidy Tynk na zewnątrz

Tynk cementowo wapienny zewnętrzny lekki do tynkowania maszynowego na zewnątrz budynku jest produktem najwyższej jakości produkowanym na bazie cementu portlandzkiego i wapna wraz z domieszką różnego rodzaju wypełniaczy kwarcowych, perlitu i komponentów nadających odpowiednią plastyczność tynku i przyczepność do podłoża. Cementowo-wapienna mieszanka tynkarska posiada obniżony współczynnik przewodzenia ciepła, dlatego zaleca się jej stosowanie na podłożach o podwyższonej izolacyjności cieplnej.

Dolina Nidy Tynk na zewnątrz – przygotowanie podłoża.

Podłoże pod tynk cementowo wapienny lekki zewnętrzny powinno być odpowiednio przygotowane. Powinno być suche, stabilne i wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń pochodzenia tłuszczowego, kurzu, brudu i wszelkiego rodzaju innych zanieczyszczeń mających wpływ na przyczepność tynku. Przed przystąpieniem do prac tynkarskich należy się upewnić, czy w podłożu nie występują części niestabilne, słabo związane. Takie fragmenty należy odkuć i dodatkowo wyczyścić z pozostałości.

Dolina Nidy Tynk na zewnątrz

Ważnym czynnikiem decydującym o jakości wykonanego tynku jest również wilgotność względna podłoża. Zaleca się, aby nie przekraczała ona 3%., dlatego nie należy wykonywać prac tynkarskich na podłożach niesezonowanych. Ponadto na podłożach:

  • gładkich betonowych – należy wykonać warstwę szczepialną, przykładowo z obrzutki cementowej;
  • chłonnych – należy zastosować preparat gruntujący, który powinien całkowicie zdążyć wyschnąć;
  • gipsowych – należy dokonać zarysowań ostrym dłutem w gęstą siatkę, tak aby głębokość rys wyniosła około 3 mm;
  • z płyt wiórowo – cementowych – należy miejsca łączenia płyt wzmocnić pasami z nierdzewnej siatki metalowej i obrzucić zaprawą cementową.

Dolina Nidy Tynk na zewnątrz – przygotowanie zaprawy:

Samo przygotowanie zaprawy jest proste. Do agregatu tynkarskiego wyposażonego w pompę ślimakową wsypuje się gotową mieszankę wprost z worków. Przygotowana mieszankę nakłada się na podłoże za pomocą pistoletu natryskowego. Tynk cementowo wapienny zewnętrzny Dolina Nidy posiada wysoką wydajność, sięgającą 1,4 kg na 1 m2 powierzchni, przy grubości warstwy około 1 mm. Tynk dostarczany jest w workach papierowych 30 kg, na palecie mieści się 1080 kg, czyli 36 worków. Najlepsze efekty uzyskuje się przy proporcji mieszanki około 6 – 7.8 litra wody na 30 kg mieszanki tynkarskiej. Dla zainteresowanych zamieszczamy deklarację właściwości użytkowych tynku maszynowego cementowo-wapiennego lekkiego do stosowania na zewnątrz w pliku PDF.

W celu uzyskania dokładnej informacji handlowej dotyczącej wykonania usługi tynkowania maszynowego tynkiem cementowo – wapiennym zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub prosimy o wypełnienie formularza poniżej, podając orientacyjną powierzchnie przeznaczoną do tynkowania, pamiętając o otworach drzwiowych i okiennych. Zapraszamy do współpracy z nasza firmą tynkarską.

Oceń stronę